เม.ย. 01

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

เม.ย. 01

สรุปผลการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือน มีนาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือน มีนาคม 2562

มี.ค. 27

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

มี.ค. 20

ประชาสัมพันธ์ เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562

มี.ค. 19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่วันที่ 1-17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://rmutt.thaijobjob.com/

Page 1 of 10412345...102030...Last »