«

»

ม.ค. 24

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555.pdf
349.0 KiB
15027 Downloads
Details...

7 comments

Skip to comment form

 1. จิดาภา จันทร์แดง

  ขอขอบคุณมากค่ะ เป็นความรู้อย่างมาก

 2. Teerawat Ondee

  ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 (การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร)ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บังคับหรือไม่ครับ ช่วยตอบที

  1. ตามที่ระเบียบฯ ปี 55 ข้อ 6 ระบุไว้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการการเมือง และข้าราชการตำรวจ ส่วนกระทรวง ทบวง กรม อื่นๆ และมีฐานะเี่ทียบเท่า ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้กำหนดระเบียบเป็นการเฉพาะ ซึ่งไม่น่าจะใช้บังคับในองค์ำกรปกครองส่วนท้องถิ่น ครับ

 3. ณรงค์สักดิ์ มหาราต

  การลาพักผ่อนถ้าลาควบวันหยุดเสาร์อาทิตย์ถือว่านับควบวันทำการหรือไม่

  1. ให้นับรวมวันหยุดด้วยครับ แต่ตอนบันทึกในสถิติ จะนับเฉพาะวันทำการเท่านั้นครับ

 4. ครูเอ๋

  ข้าราชการครูลากิจส่วนตัวนับรวม เสาร์ อาทิตย์ หรือไม่คะ

  1. Ketsarin

   หากมีข้อมีข้อสงสัยรบกวนติดต่อเบอร์ 02 5494914

ใส่ความเห็น