Ketsarin

Author's details

Name: เกษรินทร์ เรืองวารี
Date registered: กุมภาพันธ์ 2, 2017
URL: https://www.ped.rmutt.ac.th

Latest posts

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562 — พฤษภาคม 31, 2019
  2. สรุปผลการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 — พฤษภาคม 31, 2019
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562 — พฤษภาคม 21, 2019
  4. คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2562 — พฤษภาคม 16, 2019
  5. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี — พฤษภาคม 14, 2019

Author's posts listings

ม.ค.
22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูชาวต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นล …

Continue reading »

ม.ค.
17

แบบฟอร์มรายงานการติดตามผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรเชิงบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ม.ค.
15

หลักในการใช้ 5Q ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดย อาจารย์วีรพันธ์ เกษสังข์

หลักในการใช้ 5Q ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดย อาจารย …

Continue reading »

ม.ค.
09

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครครูผู้ช่วยสังกัดโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมทร.ธัญบุรี

รายละเอียดการรับสมัครครูผู้ช่วยสังกัดโรงเรียนสาธิตนวัตก …

Continue reading »

ม.ค.
08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่  https://rmutt.thaijobjob. …

Continue reading »