จิรวัฒน์ บุญเรืองรอด

Author's details

Name: จิรวัฒน์ บุญเรืองรอด
Date registered: สิงหาคม 13, 2020
URL: http://-

Latest posts

  1. รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 — พฤษภาคม 12, 2021
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมิน ตําแหน่งประเภทผู้บริหารระดับตําแหน่งผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักงานคณบดีและหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ ครั้งที่ 1/2564 — พฤษภาคม 6, 2021
  3. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ — เมษายน 27, 2021
  4. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ — เมษายน 27, 2021
  5. เลื่อนการจัดอบรมไม่มีกำหนด — เมษายน 25, 2021

Author's posts listings

มี.ค.
22

สิทธิการลาของบุคลากรฯ

1. ตัวอย่างบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 2. แ …

Continue reading »

มี.ค.
22

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

มี.ค.
18

“ม.33 เรารักกัน” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ต้องทำยังไง? พร้อมเปิดวิธีแก้ไขสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มีสมาร์ทโฟน ต้องทำอย่างไรก่อนชวดเงินเยียวยา 4,000 บาท

   

มี.ค.
10

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สรุปข้อมูลของ ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือนมีนาคม 2564

มี.ค.
09

***ตรวจสอบสถานะ ‘ม.33เรารักกัน’ กลุ่ม ‘ไม่มีสมาร์ทโฟน’ ได้แล้ววันนี้! ขอให้รีบมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ ที่ท่านสะดวก เพื่อขอรับสิทธิในวันที่ 8 – 11 มี.ค.นี้เท่านั้น

***ตรวจสอบสถานะ ‘ม.33เรารักกัน’ กลุ่ม ‘ไม่มีสมาร์ …

Continue reading »