Milo

Author's details

Name: sutthiwan khanraksa
Date registered: กรกฎาคม 30, 2014
Jabber / Google Talk: milo

Latest posts

  1. รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ — ตุลาคม 7, 2016
  2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2559 — ตุลาคม 5, 2016
  3. โครงการการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น — สิงหาคม 26, 2016
  4. แผนพัฒนาการฝึกอบรมรายบุคคล ปี 2560 — สิงหาคม 19, 2016
  5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป — สิงหาคม 18, 2016

Author's posts listings

ม.ค.
30

โครงการ “เดินสายให้ความรู้….ผู้มีสิทธิ UNDO”

โครงการ “เดินสายให้ความรู้….ผู้มีสิทธิ UNDO” ตามโ …

Continue reading »

ม.ค.
21

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบ …

Continue reading »

ธ.ค.
30

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณ …

Continue reading »

ธ.ค.
29

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุ เรื่อง …

Continue reading »

ธ.ค.
29

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสมาคมห้ …

Continue reading »