Category Archive: พนักงานราชการ

ก.ค.
12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ”หนังสือ 108 คำถามพนักงานราชการ 2”

มิ.ย.
19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศค …

Continue reading »

พ.ค.
24

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

รายละเอียดแผนที่การเดินทางสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค …

Continue reading »

พ.ค.
08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องรับสมัคร …

Continue reading »

ก.ย.
25

แจ้งเวียนด้วยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(คพร.) สำนักงานก.พ. แจ้งเรื่องเพื่อให้หน่วยงานภายในสังกัดมทร.ธัญบุรี ใช้เป็นแนวทางประกอบการบริหารพนักงานราชการ และถือปฏิบัติ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

แจ้งเวียนด้วยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(คพร.) สำนักง …

Continue reading »