Category Archive: ฝ่ายสันทนาการและบ้านพักสวัสดิการ

ก.ค.
11

โครงการสวัสดิการไม่มีเงินฝาก (เพื่อที่อยู่อาศัย)

ก.พ.
15

เปิดรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38 ” ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ติดต่อสอบถามการรับสมัครได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการ กองบริหารงา …

Continue reading »

พ.ย.
07

แบบฟอร์มรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร

ต.ค.
26

แบบแสดงความจำนงขอบ้านพักสวัสดีการของมทร.ธัญบุรี

ต.ค.
22

แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการของกองบริหารบุคคล

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจการให้บร …

Continue reading »