Category Archive: ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม

ส.ค.
11

รูปโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงสำหรับบุคลากรภาครัฐ

ส.ค.
07

VDO โครงการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

VDO โครงการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่สำหรับบุคลากรสายวิชากา …

Continue reading »

ส.ค.
03

โครงการการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม

บรรยากาศ  โครงการการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม  ห …

Continue reading »

ก.ค.
01

แบบรายงานผลการศึกษาฝึกอบรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

มิ.ย.
29

vdoและรูปโครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcOselscMEiPDOBo …

Continue reading »