Category Archive: ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม

มิ.ย.
29

vdoและรูปโครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcOselscMEiPtONU …

Continue reading »

มิ.ย.
26

แบบฟอร์มรายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย.-30 มิ.ย.2558)

แบบฟอร์มรายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและ …

Continue reading »

มิ.ย.
23

การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)

มิ.ย.
23

VDO โครงการการสร้างและการพัฒนาคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

VDO โครงการการสร้างและการพัฒนาคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานท …

Continue reading »

มิ.ย.
15

vdoและรูปโครงการการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ รุ่นที่ 1

โครงการการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใ …

Continue reading »