Category Archive: ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.
09

***ตรวจสอบสถานะ ‘ม.33เรารักกัน’ กลุ่ม ‘ไม่มีสมาร์ทโฟน’ ได้แล้ววันนี้! ขอให้รีบมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ ที่ท่านสะดวก เพื่อขอรับสิทธิในวันที่ 8 – 11 มี.ค.นี้เท่านั้น

***ตรวจสอบสถานะ ‘ม.33เรารักกัน’ กลุ่ม ‘ไม่มีสมาร์ …

Continue reading »

ก.พ.
24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ราย

ก.พ.
22

สำหรับผู้ประกันตน ม. 33

สำหรับผู้ประกันตน ม. 33 ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ไม่ได้รับส …

Continue reading »

ก.พ.
10

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ม.ค.
22

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 มีมติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ