Category Archive: ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.
29

แบบรายงานข้อมูลส่วนตัวผู้ลาศึกษาต่อตามแผนฯ

แบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่จะขออนุญาตลาศึกษาต่อ แ …

Continue reading »

ก.ค.
29

แบบฟอร์มรายชื่อผู้ลาศึกษาต่อตามแผนฯ

แบบฟอร์มรายชื่อผู้ลาศึกษาต่อตามแผนพัฒนาบุคคลกร มหาวิทยา …

Continue reading »

ก.ค.
29

แบบฟอร์มคำบรรยายลักษณะงาน

–  ข้าราชการ สายสนับสนุน –  พนักงานมหาวิทยา …

Continue reading »

ก.ค.
28

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ …

Continue reading »

ก.ค.
28

หลักเกณฑ์ระบบบริหารงานบุคคลใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่ปรับปรุงแก้ไขให้สอด …

Continue reading »