Category Archive: ลูกจ้างชั่วคราว

มิ.ย.
23

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง วันหยุดชดเชยของทางราชการ

พ.ย.
16

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ 1. ใบ …

Continue reading »

ต.ค.
05

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2559

ธ.ค.
24

การประเมินผลปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราว

พ.ย.
30

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที …

Continue reading »