Monthly Archive: กันยายน 2020

ก.ย.
28

การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากำลัง รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)

1.แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ 2.แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ …

Continue reading »

ก.ย.
28

เรื่อง การเบิกค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีซึ่งได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับตำแหน่ง

ก.ย.
27

เอกสารการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ

ก.ย.
22

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สรุปจำนวนผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2563

ก.ย.
17

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมินในระดับชำนาญการ