Monthly Archive: ธันวาคม 2020

ธ.ค.
07

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563

รายละเอียด กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบประเมินความรู้ …

Continue reading »

ธ.ค.
03

สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอที่อยู่ระหว่างดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการประจำเดือนธันวาคม 2563

สรุปรายชื่อความคืบหน้าธ.ค.63

ธ.ค.
01

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้ …

Continue reading »

ธ.ค.
01

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563