Monthly Archive: มีนาคม 2021

มี.ค.
25

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

แบบฟอร์มเสนอขอจัดตั้งส่วนงานภายใน สกอ. Pdf. Word

มี.ค.
24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งระดับชำนาญการ

มี.ค.
22

สิทธิการลาของบุคลากรฯ

1. ตัวอย่างบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 2. แ …

Continue reading »

มี.ค.
22

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

มี.ค.
18

“ม.33 เรารักกัน” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ต้องทำยังไง? พร้อมเปิดวิธีแก้ไขสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มีสมาร์ทโฟน ต้องทำอย่างไรก่อนชวดเงินเยียวยา 4,000 บาท