«

»

พ.ค.
01

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

      ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง นั้น
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการปรับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา
และการปรับเงินเดือนชดเชยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การกำหนดเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
การกำหนดเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
หนังสือด่วนที่สุด ว3 เรื่องการกำหนดเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง.pdf
644.3 KiB
4470 Downloads
รายละเอียด...

ใส่ความเห็น