«

»

ต.ค.
11

แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการฯ สายสนับสนุน รอบที่ 2

กรอบš1

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบฟอร์ม 1 ข้อมูลภาระงานรายตำแหน่ง (สำหรับคณะ/วิทยาลัย)13.7 KiB1005
แบบฟอร์ม 1 ข้อมูลภาระงานรายตำแหน่ง (สำหรับสถาบัน/สำนัก/กอง)13.7 KiB989
แบบฟอร์ม 2-4 ความซำซ้อน ห้องปฏิบัติการ บุคลากรประจำภาค (สำหรับคณะ/วิทยาลัย)17.2 KiB768
แบบฟอร์ม 2-4 ความซำซ้อน ห้องปฏิบัติการ บุคลากรประจำภาค สำหรับคณะ วิทยาลัย23.6 KiB553

ใส่ความเห็น