«

»

ต.ค.
19

การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ.

NameSizeHits
NameSizeHits
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 25527.6 MiB1813
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ.369.3 KiB1736
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ119.1 KiB1170
เอกสารการเผยแพร่387.0 KiB1004
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 255567.9 KiB994
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 255562.9 KiB1286
ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.zip153.8 KiB975
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.zip134.8 KiB1196
เอกสารการเผยแพร่.zip394.8 KiB813
บันทึกแจ้งประกาศ ก พ อ ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 พ ศ 25551.0 MiB1031
1.ผลงานและเอกสารที่นำส่งเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ1.0 MiB408

ใส่ความเห็น