«

»

ต.ค.
19

การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ.

NameSizeHits
NameSizeHits
1.ผลงานและเอกสารที่นำส่งเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ1.0 MiB417
เอกสารการเผยแพร่.zip394.8 KiB819
ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.zip153.8 KiB983
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 255567.9 KiB1000
เอกสารการเผยแพร่387.0 KiB1011
บันทึกแจ้งประกาศ ก พ อ ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 พ ศ 25551.0 MiB1037
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ119.1 KiB1179
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.zip134.8 KiB1208
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 255562.9 KiB1293
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ.369.3 KiB1743
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 25527.6 MiB1821

ใส่ความเห็น