«

»

ต.ค.
19

การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ.

NameSizeHits
NameSizeHits
1.ผลงานและเอกสารที่นำส่งเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ1.0 MiB420
ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.zip153.8 KiB986
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 25527.6 MiB1823
บันทึกแจ้งประกาศ ก พ อ ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 พ ศ 25551.0 MiB1040
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ.369.3 KiB1749
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 255567.9 KiB1002
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 255562.9 KiB1296
เอกสารการเผยแพร่387.0 KiB1016
เอกสารการเผยแพร่.zip394.8 KiB823
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ119.1 KiB1182
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.zip134.8 KiB1214

ใส่ความเห็น