«

»

ต.ค.
19

การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ.

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 255562.9 KiB1295
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 255567.9 KiB1002
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ119.1 KiB1182
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.zip134.8 KiB1214
ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.zip153.8 KiB986
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ.369.3 KiB1748
เอกสารการเผยแพร่387.0 KiB1015
เอกสารการเผยแพร่.zip394.8 KiB823
1.ผลงานและเอกสารที่นำส่งเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ1.0 MiB420
บันทึกแจ้งประกาศ ก พ อ ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 พ ศ 25551.0 MiB1039
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 25527.6 MiB1823

ใส่ความเห็น