«

»

ก.ค.
28

โครงการอบรม Program : ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยฐานสมรรถนะ

โครงการอบรม Program : ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยฐานสมรรถนะ Competency base for Human Resource Development system
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น