«

»

ก.ค.
28

ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ

ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (จากระบบพีซีเข้าสู่ระบบแท่ง)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น