«

»

มิ.ย.
27

แบบประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น

แบบฟอร์มต่างๆ

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ปมง.1
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ปมง.1
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ปมง.1.doc
76.5 KiB
1438 Downloads
รายละเอียด...
ปมง 2 ตำแหน่ง วช ชช เฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (ปมง 2)
ปมง 2 ตำแหน่ง วช ชช เฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (ปมง 2)
ปมง. 2 ตำแหน่ง วช ชช เฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (ปมง. 2).doc
80.0 KiB
1735 Downloads
รายละเอียด...
ปมง 3 ตำแหน่ง วช ชช เฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ (ปมง 3)
ปมง 3 ตำแหน่ง วช ชช เฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ (ปมง 3)
ปมง. 3 ตำแหน่ง วช ชช เฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ (ปมง. 3).doc
144.0 KiB
562 Downloads
รายละเอียด...
ปมง 4 ตำแหน่ง วช ชช เฉพาะ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (ปมง (4)
ปมง 4 ตำแหน่ง วช ชช เฉพาะ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (ปมง (4)
ปมง. 4 ตำแหน่ง วช ชช เฉพาะ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (ปมง.(4).doc
87.5 KiB
982 Downloads
รายละเอียด...

ใส่ความเห็น