«

»

ส.ค.
22

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

สาขาบรรณารักษ์ ระหว่างวันที่ 1 – 30  กันยายน  2557

ขยายเวลาบรรณารักษ์ รอบ5

ใบสมัครรับโอน

เงื่อนไขเฉพาะตำแหน่ง

ใส่ความเห็น