«

»

ม.ค.
30

โครงการ “เดินสายให้ความรู้….ผู้มีสิทธิ UNDO”

โครงการ “เดินสายให้ความรู้….ผู้มีสิทธิ UNDO” ตามโครงการประชาสัมพันธ์ UNDO ให้กับข้าราชการและผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ซึ่งเป็นสมาชิก กบข. ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558

20150126-undo_02

20150126-undo_05 20150126-undo_11 20150126-undo_06 20150126-undo_0420150126-undo_07
20150126-undo_08 20150126-undo_09 20150126-undo_10 20150126-undo_12 20150126-undo_13 20150126-undo_14 20150126-undo_15 20150126-undo_16 20150126-undo_17 20150126-undo_18 20150126-undo_19 20150126-undo_21 20150126-undo_22 20150126-undo_23

ใส่ความเห็น