«

»

ก.พ.
04

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบรายวิชาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบรายวิชาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 และ วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องรองเมือง โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีค่าใช้จ่าย

 

ใส่ความเห็น