«

»

เม.ย.
08

หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และดูงาน

 ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และดูงาน  พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย ศึกษาฯ
ระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย ศึกษาฯ
ระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย ศึกษาฯ.pdf
169.3 KiB
1796 Downloads
รายละเอียด...

ใส่ความเห็น