«

»

เม.ย.
29

VDO เรื่องการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

VDO เรื่องการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ณ อาคารเรียนรวมฯ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 26 มีนาคม 2558

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcOselscMEiMOY-SS0bFL1mTnoWrYbOQV

ใส่ความเห็น