«

»

พ.ค.
26

การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คู่มือ
คู่มือ
คู่มือ.doc
1.2 MiB
1857 Downloads
รายละเอียด...
การเขียนเอกสารประกอบการสอน
การเขียนเอกสารประกอบการสอน
การเขียนเอกสารประกอบการสอน.pdf
1.1 MiB
5059 Downloads
รายละเอียด...
หลักเกณฑ์การเสนอขอ
หลักเกณฑ์การเสนอขอ
หลักเกณฑ์การเสนอขอ.pdf
187.7 KiB
1385 Downloads
รายละเอียด...
เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ
เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ
เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.pdf
2.0 MiB
1653 Downloads
รายละเอียด...

ใส่ความเห็น