«

»

พ.ค.
26

การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คู่มือ
คู่มือ
คู่มือ.doc
1.2 MiB
1808 Downloads
รายละเอียด...
การเขียนเอกสารประกอบการสอน
การเขียนเอกสารประกอบการสอน
การเขียนเอกสารประกอบการสอน.pdf
1.1 MiB
4884 Downloads
รายละเอียด...
หลักเกณฑ์การเสนอขอ
หลักเกณฑ์การเสนอขอ
หลักเกณฑ์การเสนอขอ.pdf
187.7 KiB
1350 Downloads
รายละเอียด...
เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ
เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ
เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.pdf
2.0 MiB
1606 Downloads
รายละเอียด...

ใส่ความเห็น