«

»

พ.ค.
27

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย

DSC_9693

ฝ่ายสวัสดิการกองบริหารงานบุคคล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วน       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ทั้ง 6 ท่าน  เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา รองอธิการบดี  (คนกลาง) ร่วมแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ณ  ห้องประชุมรินลอุบล เป็นตัวแทนสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2558

ใส่ความเห็น