«

»

มิ.ย.
29

vdoและรูปโครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcOselscMEiPDOBoLhJ2AKO60SVY7e2CO

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20150619_05 20150619_06 20150619_07 20150619_08 20150619_09 20150619_10 20150619_11 20150619_12 20150619_13 20150619_14 20150619_15 20150619_16 20150619 20150619_02 20150619_03 20150619_04

ใส่ความเห็น