«

»

ก.ค.
16

สอบถามความต้องการบ้านพักสวัสดิการบุคลากร

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่า ที่พักอาศัยเป็นสวัสดิการที่ควรจัดให้บุคลากรที่มีความต้องการจะพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย โดยจะเป็นสวัสดิการให้เช่าเป็นรายเดือนตามผลการสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาพิจารณาจำนวนห้อง สถานที่และรูปแบบอาคารให้เหมาะสมกับราคาในการลงทุน

สามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามได้ตาม link ข้างล่างนี้

 https://docs.google.com/forms/d/16HtUHcoG4ObXdzkg9nkbcajO5cg4__GU1CyFGZS0xb4/viewform?usp=send_form

แบบสอบถามความต้องการบ้านพักสวัสดิการ
1.1 MiB
939 Downloads
รายละเอียด...

ใส่ความเห็น