«

»

ส.ค.
07

VDO โครงการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

VDO โครงการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่สำหรับบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตร “อุปนิสัยที่ดี 7 ประการ สู่การทำงานที่ประสบความสำเร็จ ” วันที่ 22 ก.ค. 2558 ณ ห้องรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาราชสุดาฯ

https://www.youtube.com/watch?v=pOFBLghSRbg&list=PLcOselscMEiNIg3GpakcSeomGTt_PUCJz

ใส่ความเห็น