«

»

ก.พ.
10

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหาร

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหาร ระดับหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 4 -5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมแคนทารี เซอร์วิส อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

 

การนำเสนอภาระงานคณาจารย์ 2559 ปัจจุบัน
การนำเสนอภาระงานคณาจารย์ 2559 ปัจจุบัน
การนำเสนอภาระงานคณาจารย์ 2559 ปัจจุบัน.ppt
866.0 KiB
527 Downloads
รายละเอียด...
มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตร 58.ppt
871.0 KiB
308 Downloads
รายละเอียด...
หลักบริหารเงิน
หลักบริหารเงิน
หลักบริหารเงิน 5-01-59.pptx
738.8 KiB
320 Downloads
รายละเอียด...
หลักบริหารเงิน ท่านรอง
หลักบริหารเงิน ท่านรอง
หลักบริหารเงิน ท่านรอง 5-01-59.pptx
738.8 KiB
294 Downloads
รายละเอียด...
สภา มทร.ธัญบุรี
สภา มทร.ธัญบุรี
สภา มทร.ธัญบุรี 5-2-59อยุธยา (2).pptx
752.0 KiB
367 Downloads
รายละเอียด...

ใส่ความเห็น