«

»

พ.ค.
16

บรรยากาศโครงการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

S__64126989

 นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ การเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ที่กองบริหารงานบุคคลจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย ตึกสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2559

ใส่ความเห็น