«

»

พ.ค.
17

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญโดยนำร่องสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ค. 2558

 

หนังสือนำขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง
หนังสือนำขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง
หนังสือนำขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง.pdf
1.0 MiB
1184 Downloads
รายละเอียด...
คู่มือการเข้าใช้ระบบสำหรับผู้ขอรับบำเหน็จบำนาญ
คู่มือการเข้าใช้ระบบสำหรับผู้ขอรับบำเหน็จบำนาญ
คู่มือการเข้าใช้ระบบสำหรับผู้ขอรับบำเหน็จบำนาญ.pdf
1.6 MiB
355 Downloads
รายละเอียด...

ใส่ความเห็น