«

»

ส.ค.
05

สรุประเบียบ/ข้อกำหนด เพื่อการจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ

สรุประเบียบข้อกำหนดจ้าง(ปรับปรุง 27 ก.ค.59)
สรุประเบียบข้อกำหนดจ้าง(ปรับปรุง 27 ก.ค.59)
สรุประเบียบข้อกำหนดจ้าง(ปรับปรุง 27 ก.ค.59).pdf
201.9 KiB
260 Downloads
รายละเอียด...
1.1หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
1.1หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
1.1หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ แก้ไข.pdf
904.6 KiB
324 Downloads
รายละเอียด...
1.2ระเบียบกค.การเบิกค่าใช้จ่าย2555 ฉ3
1.2ระเบียบกค.การเบิกค่าใช้จ่าย2555 ฉ3
1.2ระเบียบกค.การเบิกค่าใช้จ่าย2555 ฉ3.pdf
886.2 KiB
183 Downloads
รายละเอียด...
1.3ข้อบังคับ บริหารบุคคล2552
1.3ข้อบังคับ บริหารบุคคล2552
1.3ข้อบังคับ บริหารบุคคล2552.pdf
1.7 MiB
167 Downloads
รายละเอียด...
1.4ข้อบังคับ บรรจุโดยการสอบแข่งขัน2551
1.4ข้อบังคับ บรรจุโดยการสอบแข่งขัน2551
1.4ข้อบังคับ บรรจุโดยการสอบแข่งขัน2551.pdf
747.8 KiB
172 Downloads
รายละเอียด...
1.5โบนัส พนักงานมหาวิทยาลัย ป.เอก
1.1 MiB
146 Downloads
รายละเอียด...
1.6ประกาศเกณฑ์ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย 2552
1.9 MiB
170 Downloads
รายละเอียด...
1.8หลักเกณฑ์จ้างลูกจ้างต่างชาติ
1.8หลักเกณฑ์จ้างลูกจ้างต่างชาติ
1.8หลักเกณฑ์จ้างลจ.ต่างชาติ.pdf
187.3 KiB
389 Downloads
รายละเอียด...
1.9บัญชีค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติพ.ศ.2558
1.9บัญชีค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติพ.ศ.2558
1.9บัญชีค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติพ.ศ.2558.pdf
302.6 KiB
165 Downloads
รายละเอียด...

ใส่ความเห็น