«

»

ส.ค.
26

โครงการการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น

S__69689346

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางสายงานให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ฝ่ายพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2559

ใส่ความเห็น