«

»

พ.ย.
29

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรืองรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 2 อัตรา

แบบฟอร์มรับโอน
100.9 KiB
343 Downloads
รายละเอียด...
ประกาศรับโอนข้าราชการ
624.2 KiB
559 Downloads
รายละเอียด...