«

»

พ.ค.
24

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

รายละเอียดแผนที่การเดินทางสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนที่ RMUTT