«

»

มิ.ย.
11

แบบฟอร์มคำขอย้ายหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบฟอร์มคำขอย้ายหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศหลักเกณฑ์การย้ายพม.พ.ศ.2558
1.0 MiB
259 Downloads
รายละเอียด...