«

»

ต.ค.
22

แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการของกองบริหารบุคคล

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มทร.ธัญบุรี
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนางานต่อไป สามารถกรอกแบบสอบถามออนไลน์ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYOmdkYBhba0LQLO2lgXwUO1JVitE8AS0a1U1mjkix_hZnwQ/viewform