«

»

ก.พ.
15

เปิดรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38 ” ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ติดต่อสอบถามการรับสมัครได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล โทร. 02 5494919-21