«

»

ก.ย.
28

การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากำลัง รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)

1.แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ

1 แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ (32.7 KiB, 359 downloads)

2.แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ (หน่วยงานที่ไม่ได้รับมอบอำนาจ)
2 (33.1 KiB, 159 downloads)

3.ตัวอย่างคำสั่งต่อสัญญาพนักงานราชการ 2563 (หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ)
3 (132.5 KiB, 196 downloads)

4.บัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ
4 (15.7 KiB, 157 downloads)

5.ตัวอย่างคำสั่งจ้างพนักงานราชการ 2563 (หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ)
5 (132.5 KiB, 147 downloads)

6.บัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งจ้างพนักงานราชการ
6 (15.7 KiB, 118 downloads)

7.แบบสรุปประเมินกรรมการพนักงานราชการ
7 (17.8 KiB, 136 downloads)

8. ขั้นตอนดำเนินงานต่อสัญญาจ้าง
8 (51.6 KiB, 219 downloads)