«

»

ก.พ.
22

สำหรับผู้ประกันตน ม. 33

สำหรับผู้ประกันตน ม. 33 ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการ “ม.33 เรารักกัน”
สามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม.33เรารักกัhttp://xn--q3c.com/ ได้ตั้งแต่ 15-28 มีนาคม
***ลงทะเบียน www.ม33เรารักกัhttp://xn--q3c.com/ รับเงิน 4,000 บาท เริ่มแล้ว!