«

»

ก.พ.
28

การบริหารพนักงานราชการ

ระเบียบพนักงานราชการ 2547
90.4 KiB
31 Downloads
รายละเอียด...
การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะฯ
การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะฯ
การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะฯ พนักงานราชการ พ.ศ.2554.pdf
327.3 KiB
839 Downloads
รายละเอียด...
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554.pdf
199.7 KiB
606 Downloads
รายละเอียด...
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ฉบับที่2
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ฉบับที่2
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554.pdf
57.3 KiB
2187 Downloads
รายละเอียด...
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554.pdf
158.4 KiB
1365 Downloads
รายละเอียด...
1.ขั้นตอนการสรรหาพนักงานราชการ มทร.
1.ขั้นตอนการสรรหาพนักงานราชการ มทร.
1.ขั้นตอนการสรรหาพนักงานราชการ มทร..pdf
375.3 KiB
213 Downloads
รายละเอียด...
2.หนังสือส่งตรวจสอบวุฒิการศึกษา
2.หนังสือส่งตรวจสอบวุฒิการศึกษา
2.หนังสือส่งตรวจสอบวุฒิการศึกษา.docx
31.9 KiB
357 Downloads
รายละเอียด...
3.ใบสมัครพนักงานราชการ (ปี 2558)
3.ใบสมัครพนักงานราชการ (ปี 2558)
3.ใบสมัครพนักงานราชการ (ปี 2558).docx
59.9 KiB
201 Downloads
รายละเอียด...
4.คำสั่งจ้างพนักงานราชการ  (คณะ+วิทยาลัย 2558)
4.คำสั่งจ้างพนักงานราชการ (คณะ+วิทยาลัย 2558)
4.คำสั่งจ้างพนักงานราชการ (คณะ+วิทยาลัย 2558).docx
50.6 KiB
195 Downloads
รายละเอียด...
5.ตัวอย่างบัญชีแนบท้ายจ้างพนักงานราชการ (2558)
5.ตัวอย่างบัญชีแนบท้ายจ้างพนักงานราชการ (2558)
5.ตัวอย่างบัญชีแนบท้ายจ้างพนักงานราชการ (2558).pdf
44.1 KiB
181 Downloads
รายละเอียด...
6.สัญญาจ้างพนักงานราชการ  (คณะ+วิทยาลัย 2558)
6.สัญญาจ้างพนักงานราชการ (คณะ+วิทยาลัย 2558)
6.สัญญาจ้างพนักงานราชการ (คณะ+วิทยาลัย 2558).docx
24.7 KiB
263 Downloads
รายละเอียด...
7.สัญญาจ้างพนักงานราชการ  (รร.สาธิต 2558)
7.สัญญาจ้างพนักงานราชการ (รร.สาธิต 2558)
7.สัญญาจ้างพนักงานราชการ (รร.สาธิต 2558).docx
24.8 KiB
221 Downloads
รายละเอียด...
8.ใบลาออกพนักงานราชการ (ปี 2558)
8.ใบลาออกพนักงานราชการ (ปี 2558)
8.ใบลาออกพนักงานราชการ (ปี 2558).doc
44.0 KiB
264 Downloads
รายละเอียด...
9.คำสั่งให้พนักงานราชการลาออก (2558)
9.คำสั่งให้พนักงานราชการลาออก (2558)
9.คำสั่งให้พนักงานราชการลาออก (2558).doc
103.0 KiB
724 Downloads
รายละเอียด...

ใส่ความเห็น