«

»

มิ.ย.
27

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำ

แบบประเมินให้ดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์
แบบประเมินให้ดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์
แบบประเมินให้ดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์.docx
35.8 KiB
513 Downloads
รายละเอียด...
แบบประเมินบุคคลเพื่อขอปรับระดับชั้นและแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่ง
แบบประเมินบุคคลเพื่อขอปรับระดับชั้นและแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่ง
แบบประเมินบุคคลเพื่อขอปรับระดับชั้นและแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่ง.docx
29.1 KiB
996 Downloads
รายละเอียด...
แบบแสดงข้อมูลและเหตุผลประกอบการขอเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
แบบแสดงข้อมูลและเหตุผลประกอบการขอเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
แบบแสดงข้อมูลและเหตุผลประกอบการขอเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ.docx
26.8 KiB
732 Downloads
รายละเอียด...
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ.doc
30.5 KiB
2815 Downloads
รายละเอียด...

ใส่ความเห็น