ประชาสัมพันธ์

ข่าวกองบริหารงานบุคคล

26/09/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีมติแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
15/09/2022

โครงการอาหารสร้างสุข อบรมทำอารหาร “เสริมสร้างความสุขให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขยายผลเครือข่ายราชมงคลและอาชีวศึกษา” (สสส.)

โครงการอาหารสร้างสุข ภายใต […]
07/09/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 3 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสาร
06/09/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพ […]
05/09/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งระดับชำนาญการ (กรณีปฎิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
01/09/2022

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2565

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
26/08/2022

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lean Higher Education วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 จำนวน 2 รุ่น ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 สำนักวิทยบริการฯ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยา […]
24/08/2022

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทุกท่าน รับฟังการบรรยาย “การขอค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย”

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาก […]
24/08/2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 1

ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า  รองอธิ […]