ประชาสัมพันธ์

ข่าวกองบริหารงานบุคคล

01/05/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
01/05/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (2 อัตรา) ครั้งที่ 2 / 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
27/04/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

   
05/04/2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
05/04/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
05/04/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
04/04/2023

รายงานความคืบหน้าผู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
04/04/2023

รายงานความก้าวหน้าการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2566)

สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอกำหน […]
31/03/2023

โครงการฝึกอบรม เรื่อง ควรรู้…การขอกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการเฉพาะด้าน หมวด 2

โครงการฝึกอบรม  เรื่อง ควร […]